Thống kê Giải Đặc Biệt Quảng Ngãi - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Ngãi

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 44 (Ngày 08/06/2024: 976944)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
04/11/2023
1885 44
2968 72
11/11/2023
02/04/2022
8508 44
3018 90
09/04/2022
20/11/2021
9178 44
8121 29
27/11/2021
20/07/2019
3444 44
6856 06
27/07/2019
04/05/2019
4592 44
7575 26
11/05/2019
09/06/2018
9987 44
4134 59
16/06/2018
06/02/2016
6097 44
8658 15
13/02/2016
09/01/2016
5877 44
0304 02
16/01/2016
13/12/2014
8380 44
3547 05
20/12/2014
31/05/2014
7006 44
5223 04
07/06/2014
08/02/2014
2543 44
1472 52
15/02/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 44

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
72 - 1 lần 90 - 1 lần 29 - 1 lần 06 - 1 lần 26 - 1 lần
59 - 1 lần 15 - 1 lần 02 - 1 lần 05 - 1 lần 04 - 1 lần
52 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 44

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 09/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 09/06/2018 998744
Năm 2012 09/06/2012 59499