Thống kê Giải Đặc Biệt Phú Yên - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Phú Yên

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 77 (Ngày 17/06/2024: 242677)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
15/02/2021
8548 77
4747 85
22/02/2021
20/11/2017
5899 77
7699 41
27/11/2017
18/09/2017
5919 77
0956 47
25/09/2017
11/09/2017
5997 77
5919 77
18/09/2017
24/08/2015
1949 77
4545 52
31/08/2015
25/03/2013
3119 77
2646 33
01/04/2013
19/11/2012
+305 77
718 08
26/11/2012
17/05/2010
323 77
380 83
24/05/2010
14/12/2009
168 77
604 29
21/12/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 77

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
85 - 1 lần 41 - 1 lần 47 - 1 lần 77 - 1 lần 52 - 1 lần
33 - 1 lần 08 - 1 lần 83 - 1 lần 29 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 77

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 18/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 18/06/2018 554472
Năm 2012 18/06/2012 94505