Thống kê Giải Đặc Biệt Khánh Hòa - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 40 (Ngày 19/06/2024: 290340)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
10/06/2020
4826 40
0256 19
14/06/2020
31/05/2020
1115 40
8629 92
03/06/2020
08/01/2020
0441 40
1585 70
12/01/2020
06/03/2019
5935 40
1571 08
10/03/2019
07/05/2017
1935 40
4794 99
10/05/2017
14/09/2016
085 40
848 37
18/09/2016
21/12/2014
4685 40
0246 90
24/12/2014
07/09/2014
2350 40
3764 15
10/09/2014
20/10/2013
3504 40
6490 78
23/10/2013
05/10/2011
373 40
879 18
09/10/2011
28/04/2010
140 40
597 12
02/05/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 1 lần 92 - 1 lần 70 - 1 lần 08 - 1 lần 99 - 1 lần
37 - 1 lần 90 - 1 lần 15 - 1 lần 78 - 1 lần 18 - 1 lần
12 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 20/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 20/06/2021 375658
Năm 2018 20/06/2018 505229
Năm 2012 20/06/2012 40573
Năm 2010 20/06/2010 38408