Thống kê Giải Đặc Biệt Hậu Giang - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Hậu Giang

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 59 (Ngày 22/06/2024: 089359)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
10/06/2023
5977 59
1499 03
17/06/2023
21/03/2020
5558 59
8514 21
28/03/2020
16/06/2012
8024 59
2224 01
23/06/2012
21/01/2012
4201 59
9775 34
28/01/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 59

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
03 - 1 lần 21 - 1 lần 01 - 1 lần 34 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 59

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 23/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 23/06/2018 823416
Năm 2012 23/06/2012 222401