Thống kê Giải Đặc Biệt Đắk Lắk - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đắk Lắk

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 70 (Ngày 11/06/2024: 116270)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
27/02/2024
2798 70
4335 23
05/03/2024
02/08/2022
3913 70
1625 18
09/08/2022
13/10/2020
1508 70
3849 80
20/10/2020
18/07/2017
8209 70
3458 04
25/07/2017
11/08/2015
2487 70
1740 66
18/08/2015
10/06/2014
3514 70
9869 89
17/06/2014
21/06/2011
656 70
239 25
28/06/2011
23/02/2010
144 70
911 51
02/03/2010
04/08/2009
541 70
838 71
11/08/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 70

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
23 - 1 lần 18 - 1 lần 80 - 1 lần 04 - 1 lần 66 - 1 lần
89 - 1 lần 25 - 1 lần 51 - 1 lần 71 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 70

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/06/2018 979840
Năm 2012 12/06/2012 57759