Thống kê Giải Đặc Biệt Cần Thơ - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Cần Thơ

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 60 (Ngày 12/06/2024: 745560)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
14/03/2018
1569 60
9011 96
21/03/2018
22/02/2017
8554 60
4008 87
01/03/2017
05/09/2012
5586 60
2515 85
12/09/2012
02/09/2009
9364 60
5247 04
09/09/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 60

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 1 lần 87 - 1 lần 85 - 1 lần 04 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 60

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 13/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 13/06/2018 822247
Năm 2012 13/06/2012 270650