Thống kê Giải Đặc Biệt Cà Mau - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Cà Mau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 99 (Ngày 10/06/2024: 800199)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
10/04/2023
2153 99
7674 26
17/04/2023
29/04/2019
2977 99
0471 26
06/05/2019
07/10/2013
0365 99
6108 63
14/10/2013
27/06/2011
6853 99
2208 30
04/07/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 2 lần 63 - 1 lần 30 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 11/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 11/06/2018 538464
Năm 2012 11/06/2012 147000