Thống kê Giải Đặc Biệt Bình Thuận - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Thuận

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 06 (Ngày 20/06/2024: 897706)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
02/06/2022
6720 06
2845 21
09/06/2022
18/11/2021
5044 06
3663 50
25/11/2021
17/08/2017
7108 06
0260 64
24/08/2017
08/01/2015
0089 06
5127 12
15/01/2015
30/01/2014
7867 06
1381 11
06/02/2014
24/06/2010
9581 06
1788 30
01/07/2010
17/09/2009
5482 06
9969 14
24/09/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 06

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 1 lần 50 - 1 lần 64 - 1 lần 12 - 1 lần 11 - 1 lần
30 - 1 lần 14 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 06

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/06/2018 380453
Năm 2012 21/06/2012 388629