Thống kê Giải Đặc Biệt Bình Định - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Định

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 30 (Ngày 20/06/2024: 283930)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
04/05/2023
3550 30
3819 81
11/05/2023
22/05/2014
6464 30
8869 06
29/05/2014
12/12/2013
1297 30
5528 47
19/12/2013
08/07/2010
462 30
413 47
15/07/2010
12/02/2009
656 30
979 21
19/02/2009
08/01/2009
037 30
842 47
15/01/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 30

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
47 - 3 lần 06 - 1 lần 81 - 1 lần 21 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/06/2018 384090
Năm 2012 21/06/2012 65607