Thống kê Giải Đặc Biệt Bến Tre - Chuẩn Xác Nhất

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bến Tre

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 48 (Ngày 11/06/2024: 753148)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
30/05/2023
2632 48
2671 64
06/06/2023
21/07/2020
6376 48
6193 01
28/07/2020
22/05/2018
8355 48
1304 25
29/05/2018
13/02/2018
7946 48
0898 60
20/02/2018
24/05/2016
4556 48
6288 58
31/05/2016
10/11/2015
0082 48
2331 09
17/11/2015
02/09/2014
0187 48
5036 89
09/09/2014
13/08/2013
4601 48
6596 94
20/08/2013
18/10/2011
7471 48
2825 26
25/10/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 48

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
64 - 1 lần 01 - 1 lần 25 - 1 lần 60 - 1 lần 58 - 1 lần
09 - 1 lần 89 - 1 lần 94 - 1 lần 26 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 48

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/06 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/06/2018 183242
Năm 2012 12/06/2012 391117